<kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

       <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

           <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

               <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                   <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                       <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                           <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                               <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                   <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                       <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                           <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                               <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                   <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                       <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                           <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                               <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                                   <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                                       <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                                           <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                                               <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                                                   <kbd id='wZyg5zdYX'></kbd><address id='wZyg5zdYX'><style id='wZyg5zdYX'></style></address><button id='wZyg5zdYX'></button>

                                                                                     网络线上博彩:中嘉博创(000889.SZ)2018年净利润升13.31%至2.59亿元

                                                                                     2019-03-07 21:00 普瑞测绘奇闻网

                                                                                      3月7日丨中嘉博创(000889.SZ)公布2018年度业绩快报,公司实现营业总收入30.74亿元,同比增长45.89%;利润总额3.02亿元,同比增长15.46%;归属于上市公司股东净利润2.59亿元,同比增长13.31%;基本每股收益0.4087元。

                                                                                      截至2018年末,总资产53.36亿元,同比增长65.56%;公司归属于上市公司股东的所有者权益36.09亿元,较年初增长35.61%;归属于上市公司股东的每股净资产5.39元,较年初增长25.93%。

                                                                                      营业收入增长主要原因为长实通信网络工程、系统集成收入增长、漫道智能信息传输业务增长以及合并范围增加嘉华信息并入智能信息传输收入、金融服务外包收入所致。

                                                                                      总资产增长主要原因为公司货币资金及银行借款增加、应收账款增加以及2018年度收购嘉华信息纳入合并范围引起总资产增长所致。

                                                                                      归属于上市公司股东的所有者权益增长主要原因为公司2018年度发行股份收购嘉华信息49%的股份导致净资产增加,同时年内实现净利润增加所致。